Statybos produktų ir procesų sertifikavimas

Plati statybos produktų pasiūla neretai verslą ar paprastą vartotoją įveda į situaciją, kurioje paaiškėja, kad įsigytas produktas yra nepatikimas ir neužtikrina esminių statinio reikalavimų. VšĮ „Euromatas“ auditoriai ir ekspertai atliks statybos produktų sertifikavimo paslaugas pagal įvairių standartų reikalavimus.

VšĮ „Euromatas“ teikia statybos produktų ir procesų sertifikavimo paslaugas šiose srityse:

1. Užpildai:

 • betono užpildai (LST EN 12620);
 • keliams, skridimo aikštelėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinės medžiagos (LST EN 13043);
 • kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiems mišiniams: skaldos ir žvyro pagrindo sluoksniams (LST EN 13242).

2. Betonai ir skiediniai:

 • betonas ir betono mišinys (LST EN 206, LST EN 1974);
 • mūros skiediniai (LST EN 998-2).

3. Mūro gaminiai ir pagalbiniai elementai:

 • keraminiai mūro gaminiai (LST EN 771-1);
 • silikatiniai mūro gaminiai (LST EN 771-2);
 • betoniniai mūro gaminiai (su tankiaisiais ir lengvaisiais užpildais) (LST EN 771-3);
 • autoklavinio akytojo betono mūro gaminiai (LST EN 771-4);
 • dirbtinio akmens mūro gaminiai (LST EN 771-5);
 • gamtinio akmens mūro gaminiai (LST EN 771-6);

4. Armatūrinis plienas, įdėtinės detalės ir elementai:

 • įdėtinės detalės gelžbetoniniams gaminiams (LST EN ISO 17660-1);
 • suvirinti armatūriniai tinklai ir strypai betonui sutvirtinti, pagaminti mašininiu būdu (LST EN 10080);
 • suvirinti armatūriniai tinklai ir strypai betonui sutvirtinti, pagaminti nemašininiu būdu (LST EN ISO 17660-1).

5. Metalinės laikančios konstrukcijos ir jų elementai:

 • laikančiosios statinių metalinės konstrukcijos (LST EN 1090-1, LST EN 1090-2).

6. Procesai:

 • suvirinimo procesai (LST EN ISO 3834-2, LST EN ISO 3834-3).

Sukurkime pridėtinę vertę jūsų įmonei drauge!

Veiklos akreditacija ir akredituota sritis

LR Aplinkos ministro įsakymas dėl paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vykdant statybos produktų sertifikavimą pagal STR 1.01.04:2015

LR Aplinkos ministro įsakymas dėl paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vykdant statybos produktų sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011

Paskirtosios įstaigos (VšĮ Euromatas, NB Nr. 2956 ) paskelbimas NANDO duomenų bazėje

Daugiau informacijos:
El. paštas: pps@euromatas.lt
Tel. nr. +370 610 04388