MISIJA

Padėti organizacijoms siekti veiklos atitikties, efektyvumo ir rezultatyvumo įgyvendinant tarptautinius vadybos principus ir metodus.

APIE MUS

VšĮ Euromatas, įsteigtas 2005m, vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos konsultavimo ir mokymo veiklą.

2011m. pasikeitus dalininkams VšĮ Euromatas pakeitė veiklos kryptį į vadybos sistemų sertifikavimą ir mokymą.

2011m. gruodį Nacionalinis akreditacijos biuras akreditavo VšĮ Euromatas ISO 9001, ISO 14001 ir BS OHSAS 18001 sertifikavimo schemas.

2022m. VšĮ Euromatas dalininko teisės perleistos VšĮ Energetikos mokymo centrui. VšĮ Euromatas toliau plėtoja atitikties įvertinimo veiklą sertifikavimo srityje.

Nuo 2022m. pradėta vykdyti statybos produktų sertifikavimo veikla, kuri yra akredituojama Nacionaliniame akreditacijos biure.