Kokybės politika

Siekdamas klientų ir kitų šalių pasitikėjimo vadybos sistemų sertifikavimo paslaugomis VšĮ „Euromatas“ savo veikloje vadovaujasi nešališkumo, kompetencijos, atsakomybės, atvirumo, konfidencialumo, reagavimo į skundus, rizikos valdymo principais.

VšĮ „Euromatas“ aukščiausia vadovybė suvokia sertifikavimo veiklos nešališkumo svarbą, valdo interesų konfliktus ir laiduoja sertifikavimo veiklos objektyvumą:

  • nekonsultuojame ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 įgyvendinimo klausimais;
  • 2 metus nesertifikuojame organizacijų, kurioms susiję įstaigos teikė vadybos sistemų konsultavimo paslaugas pagal ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001;
  • sertifikuotiems klientams neteikiame vidaus audito paslaugų pagal ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001;
  • 2 metus nesertifikuojame organizacijų, kurioms teikėme vidaus audito paslaugas pagal ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001;
  • 2 metus nesertifikuojame organizacijų, kurioms atlikome vidaus auditus pagal šiuos standartus;
  • neperduodame sertifikavimo auditų atlikimo vadybos sistemų konsultavimo įmonėms;
  • nesertifikuojame kitų organizacijų vadybos sistemų sertifikavimo veiklos;
  • nesertifikuojame susijusių įmonių, kurioms vadovauja ir (ar) kurias valdo VšĮ „Euromatas“ vadovaujantys darbuotojai. .

Lyderystės pagrindu kuriame skaidrią, atvirą, pasitikėjimą skatinančią darbo aplinką.

Sertifikavimo principus integruojame į vadybos sistemą, atitinkančią ISO/IEC 17021-1, sistemą prižiūrime ir nuolat geriname.

Visas sertifikavimo schemas akredituojame Lietuvos nacionaliniame akreditacijos biure, jas prižiūrime ir plėtojame pagal suinteresuotų šalių reikalavimus.